123ink - Skrivarbläck och tonerkassetter - Homepage logo Prisjakt!Pricerunner!Google!
123ink AB
Lagervägen 5D
136 50 Jordbro
T: 08-550 04 123
@: info@123ink.se
Outlet!
Svalka dig i sommar!

Varukorg

Antal Produkt
Inga produkter
Totalt: 0 kr
(Inkl. 0% Moms)

Nyhetsbrev

 
Populara produkter
De Longhi!
Jura!
Lenor!
Zoflora!

HP förfalskningar

Förfalskade HP toners i omlopp

Nyligen har det kommit till vår kännedom (se även tonernews.com) att det cirkulerar förfalskade HP toners. Dessa tonerkassetter är så väl förfalskade att de är svåra att särskilja även för officiella leverantörer. Som ett resultat av detta kan det ha hänt att de förfalskade HP tonerkassetterna hamnat i 123inks lager via minst 7 olika europeiska leverantörer.

Europaproblem

Efterforskning genomförd av 123ink har visat att detta även gäller utanför Sverige. Systerföretagen i Holland, Irland, Polen, Spanien har hittat förfalskade HP toners i sitt lager, samtidigt som de även köpt toners lokalt. Förfalskade HP toners hittades också i testbeställningar från olika leverantörer i flera europeiska länder. Det är inte enbart ett problem i Sverige, nyhetskällor från marknaden indikerar att detta är ett stort europeiskt problem.
123ink har nu kontrollerat alla HP toners i lager och tagit bort alla eventuella förfalskningar. Vi har informerat kunder i ett e-postmeddelande 
(läs mejlet här) som kan ha fått en förfalskad HP toner av misstag.

I Europa rör det sig om 9 svarta toner för monolaserskrivare (svartvita) och 13 olika färgserier.

123ink har också hittat förfalskade toners bland original HP tonerkassetter i vårt svenska lager bland olika modeller.

 
Mono (svartvita)
HP 05A (CE505A) HP 26X (CF226X) HP 55X (CE255X) HP 80A (CF280A) HP 90A (CE390A)
HP 26A (CF226A) HP 55A (CE255A) HP 78A (CE278A) HP 87A (CF287A)
Färgserier
HP 125A (CB540A) HP 128A (CE320A) HP 130A (CF350A) HP 131A (CF210A) HP 201A (CF400A)
HP 125A (CB541A) HP 128A (CE321A) HP 130A (CF351A) HP 131A (CF211A) HP 201A (CF401A)
HP 125A (CB542A) HP 128A (CE322A) HP 130A (CF352A) HP 131A (CF212A) HP 201A (CF402A)
HP 125A (CB543A) HP 128A (CE323A) HP 130A (CF353A) HP 131A (CF213A) HP 201A (CF403A)
HP 203A (CF540A) HP 205A (CF530A) HP 304A (CC530A) HP 305A (CE410A) HP 307A (CE740A)
HP 203A (CF541A) HP 205A (CF531A) HP 304A (CC531A) HP 305A (CE411A) HP 307A (CE741A)
HP 203A (CF542A) HP 205A (CF532A) HP 304A (CC532A) HP 305A (CE412A) HP 307A (CE742A)
HP 203A (CF543A) HP 205A (CF533A) HP 304A (CC533A) HP 305A (CE413A) HP 307A (CE743A)
HP 410A (CF410A) HP 507A (CE400A) HP 508A (CF360A)
HP 410A (CF411A) HP 507A (CE401A) HP 508A (CF361A)
HP 410A (CF412A) HP 507A (CE402A) HP 508A (CF362A)
HP 410A (CF413A) HP 507A (CE403A) HP 508A (CF363A)

Hur man identifierar förfalskade HP toners

Dessa förfalskade HP toners går nästan inte att särskilja från originalet. Förpackningen är nästan densamma, enligt QR-koden är det en officiell HP produkt och skrivaren ger inget felmeddelande. När man tar ut tonerkassetterna från förpackningen är de förfalskade HP tonerkassetterna lätta att känna igen genom ett påfyllningshål som stängs med ett plastlock.
Förfalskad toner
Original från HP
123ink kunder som tror att de har fått en förfalskad HP toner kan kontakta kundtjänst genom att följa instruktionerna i detta e-postmeddelande.
Informationen på denna sida kommer att kompletteras och uppdateras ytterligare…
 
English version below

Counterfeit HP toners in circulation

It recently came to light (see tonernews.com) that counterfeit HP toners are in circulation. These imitations are so good that even official suppliers cannot distinguish them from the real thing. As a result, at least seven different European suppliers unknowingly shipped counterfeit HP toners to us recently.

European problem

Research by 123ink shows that this problem is also ongoing outside of Sweden. Sister companies in Ireland, Poland, Spain and Netherlands also found counterfeit HP toners in their stock, while they also source locally. Counterfeit HP toners were also found in test orders from different suppliers in several European countries. So it is not only a problem in Sweden, news sources from the market indicate that this is a major European problem.
123ink has now checked all HP toners in stock and removed any counterfeits found. In addition, 123ink has formed a special customer service team and informed customers who may have unintentionally received a counterfeit HP toner via email (click here to read the email).

As far as currently known in Europe, this concerns 9 black toners for mono printers (black and white) and 13 different color series.

123ink has also found counterfeit toners of various models among the genuine HP toners in its Swedish stock.

 
Mono (black-white)
HP 05A (CE505A) HP 26X (CF226X) HP 55X (CE255X) HP 80A (CF280A) HP 90A (CE390A)
HP 26A (CF226A) HP 55A (CE255A) HP 78A (CE278A) HP 87A (CF287A)
Color-series
HP 125A (CB540A) HP 128A (CE320A) HP 130A (CF350A) HP 131A (CF210A) HP 201A (CF400A)
HP 125A (CB541A) HP 128A (CE321A) HP 130A (CF351A) HP 131A (CF211A) HP 201A (CF401A)
HP 125A (CB542A) HP 128A (CE322A) HP 130A (CF352A) HP 131A (CF212A) HP 201A (CF402A)
HP 125A (CB543A) HP 128A (CE323A) HP 130A (CF353A) HP 131A (CF213A) HP 201A (CF403A)
HP 203A (CF540A) HP 205A (CF530A) HP 304A (CC530A) HP 305A (CE410A) HP 307A (CE740A)
HP 203A (CF541A) HP 205A (CF531A) HP 304A (CC531A) HP 305A (CE411A) HP 307A (CE741A)
HP 203A (CF542A) HP 205A (CF532A) HP 304A (CC532A) HP 305A (CE412A) HP 307A (CE742A)
HP 203A (CF543A) HP 205A (CF533A) HP 304A (CC533A) HP 305A (CE413A) HP 307A (CE743A)
HP 410A (CF410A) HP 507A (CE400A) HP 508A (CF360A)
HP 410A (CF411A) HP 507A (CE401A) HP 508A (CF361A)
HP 410A (CF412A) HP 507A (CE402A) HP 508A (CF362A)
HP 410A (CF413A) HP 507A (CE403A) HP 508A (CF363A)

Recognize counterfeit HP-toners

These counterfeit HP toners are almost indistinguishable from the original. The packaging is almost identical, according to the QR code it is an official HP product and even after installation the printer does not give an error message. However, once the packaging is removed, the counterfeit HP toners are easily identified by a filling hole sealed with a plastic cap.
Counterfeit toner
Original from HP
123ink customers who believe they have received counterfeit HP toner can contact customer service, following the instructions in this email.
The information on this page continues to be completed and updated....